Een team is meer dan
de som der delen

Herken je als (team)manager of HR(M)-adviseur dat er binnen je team(s):

 • Onderling wantrouwen is
 • Ruzies of conflicten zijn die zorgen voor stress en onrust
 • Meer (veel) verzuim is
 • Te weinig aandacht is voor innoveren en reflecteren
 • Veel stress en/of onrust is
 • Te weinig wordt samengewerkt; dat er eilandjes binnen teams bestaan?
 

En wil je graag dat er in je team(s):

prettig wordt samenwerkt onderling vertrouwen is er vanzelfsprekend complimenten en feedback gegeven wordt als vanzelf verantwoordelijkheid wordt genomen voor taken en voor elkaar mensen werken die lekker in hun vel zitten en er (dus) weinig verzuim is?
Dat kan bij jullie ook! Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hoe werkt het?

Teamontwikkeling bestaat uit 5 stappen:
 • alle teamleden doen een online persoonlijkheidstest van 12 minuten (ACT® of Insights Discovery)
 • met alle teamleden voer ik een gesprek van 1 uur om hun profielscan te bespreken en inzicht te krijgen op hun visie op de huidige situatie
 • alle teamleden krijgen na afloop van het gesprek de rapportage mee van hun profielscan
 • na afloop van de intake met alle betrokkenen maak ik samen met de klant (manager en/of HR-adviseur en/of aantal teamleden een op maat geformuleerd Plan van Aanpak)
 • dat PvA kan o.a. bestaan uit de volgende onderdelen:
  • een zgn. schoon-schip-oefening
  • aantal zgn. trila’s waarbij teamleden onderling met elkaar in gesprek gaan in mijn aanwezigheid om goede afspraken te maken
  • aanwezig bij teamoverleggen om procesinterventies te kunnen doen
  • individuele coaching
  • team coaching (eventueel extern tijdens 1 of 2 teamdagen)
Drie maanden na de laatste interventie maken we een afspraak om de teambegeleiding te evalueren en te verkennen of en zo ja, wat er eventueel nog nodig is.